sunjuttu

Oppisopimuksen ennakkojakso

Kokeile niin tiedät

 

Hakijalle

Oppisopimuksen ennakkojakso on hyvä vaihtoehto sinulle jos koulutus- tai ammatillinen suuntauksesi on vielä selkiytymätön. Koulutuksen aikana tutustut eri aloihin ja työtehtäviin sekä oppisopimusopiskeluun käytännön työelämässä.

 

Mikä on oppisopimuksen ennakkojakso?

mekaanikko

Oppisopimuksen ennakkojakso on osa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma-koulutus). Koulutuksen aikana kehität opiskeluvalmiuksiasi ja työelämätietoutta sekä saat apua tulevaisuuden vaihtoehtojen etsintään. Tutustut eri aloihin ja työtehtäviin sekä oppisopimusopiskeluun. Saat yksilöllistä ohjausta alan valintaan ja työharjoitteluun sekä oppisopimusvalmiuksien kehittämiseen. Koulutus sisältää tarvittaessa suomen kielen opetusta. Opintosi etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Koulutuksessa opiskelet maksimissaan vuoden päätoimisesti, joten sinulla on myös oikeus opintososiaalisiin etuihin.

Kenelle ennakkojakso on tarkoitettu?

Ennakkojakso on tarkoitettu sinulle, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa ja haluat parantaa valmiuksiasi opiskella ammatilliseen perustutkintoon. Tarkemmat ohjeet siitä, kuinka voit hakea Oppisopimuksen ennakkojaksolle löydät Helsingin Diakoniaopiston ja Stadin ammattiopiston internet-sivuilta.

tarjoilija
OKM