sunjuttu

Oppisopimuksen ennakkojakso

Kokeile niin tiedät

 

Ohjaaville tahoille

Oppisopimuksen ennakkojakso on hyvä vaihtoehto hänelle, jolla koulutus tai ammatillinen suuntaus on vielä selkiytymätön. Oppisopimuksen ennakkojakson voi suorittaa osana Valma-koulutusta tai erillisenä lyhyempänä kokonaisuutena.

Tutustu etusivulla ennakkojakso-malleihin.

 

Oppisopimuksen ennakkojakso

laborantti

Koulutuksen aikana opiskelija tutustuu eri aloihin ja työtehtäviin sekä oppisopimusopiskeluun. Hän saa yksilöllistä ohjausta alan valintaan ja työharjoitteluun sekä oppisopimusvalmiuksien kehittämiseen. Koulutuksen aikana opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Koulutuksen kesto on joustava, Valma-koulutus kestää maksimissaan vuoden. Kaikissa ennakkojaksomalleissa opiskelija voi siirtyä joustavasti oppisopimuskoulutukseen, kun sopiva oppisopimuspaikka löytyy.

Ennakkojaksot on tarkoitettu nuorille, jotka ovat päättäneet perusopetuksen mutta joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Koulutus sopii myös aikuisille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan opiskella ammatilliseen perustutkintoon. Maahanmuuttajille ennakkojakso tarjoaa mahdollisuuden oppia suomen kieltä käytännön työelämässä ja kokeilla oppisopimusta.

Opintojen aikainen taloudellinen tuki

Valma-koulutuksessa opinnot ovat päätoimista opiskelua, joten opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuihin ja opiskelijahuollon palveluihin. Opiskelija saa Valma-koulutuksen suorittaessaan lisäpisteitä ammatillisen peruskoulutuksen yhteishakuun kun suorituksia on kertynyt vähintään 30 osaamispistettä.

Muut taloudellisen tuen muodot voi selvittää KELA:sta ja TE-toimistosta.

Tarkemmat ohjeet siitä, kuinka hakea Oppisopimuksen ennakkojaksolle, löytyvät Helsingin Diakoniaopiston ja Stadin ammattiopiston internet-sivuilta.

kokki
OKM